Top

باربری صدف بار

باربری درون شهری مشهد و ایده هایی برای اسباب کشی

باربری درون شهری مشهد صدف بار  برای اینکه در جابجایی وسایل منزل خود مشکلی نداشته باشید نکته هایی برای یک اسباب کشی راحت و موفق در اختیار شما قرار میدهد.

حمل اثاثیه منزل در مشهد

چند روز قبل از اسباب کشی شروع به بسته بندی  وسایل بکنیم؟

1- متن انتخاب خانه جدید برای آن تا دو هفته قبل از نقل مکان به آن  شروع به بسته بندی وسایل بکنید.

2- چه وسایلی را ابتدا و چه وسایلی در آخر کار باید بسته بندی کنیم؟

وسایلی که ضرورت استفاده از آن زیاد نیست و کمتر از آن استفاده می کنیم را ابتدا  بسته بندی کنید. وسایل استحمام جز وسایلی است که آخر باید دسته بندی شود.

3- وسایل قیمتی چون پول, طلا را در فراینداسباب کشی  وارد نکنید. چون امکان این وجود دارد که این وسایل قیمت گم شود. بهتر است آن ها را  خانه  فردی که به آن اطمینان دارید به امانت قرار دهید.

4- وسایل آشپزخانه جزو  آخرین وسایلی است که باید در جعبه برای بسته بندی قرار  بگیرد.

حمل بار در مشهد

 

5- ظرف هایی که از جنس چینی می باشند را با روزنامه و کاغذ بپیچید و در لابلای آنها از فوم هایی که در قفسه‌های کابینت قرار می‌دهید استفاده کنید. با استفاده از فوم های که در لابلای ضرف ها قرار  می دهید آن ها آسیب نمی بینند.

6- جعبه های بزرگ را فقط برای  کتاب ها قرار ندهید. حمل آن برای باربران سخت و سنگین می شود.

7- برای هر جعبه از محتویات درون بنویسید تا در هنگام باز کردن بدانید درون هر جعبه چیست تا سر درگم و گیج نشوید.

8- برای جابجایی مبل ها  روکش پارچه‌ای بکشید. داشتن روکش پارچه‌ای از نشستن  خاک بر روی مبل ها جلوگیری می کند.

9- برای باز کردن جعبه ها اولویت بندی قرار دهید. اگر هر جعبه  اولویت باز شدن داشته باشد می‌دانید هر کدام از جعبه ها را با چه اولویتی باید باز کنید جعبه های با اولویت بالا زودتر باز می‌شود و زمان شما برای جعبه های با اولویت پایین به هدر نمی رود.

10- روی هر جعبه بنویسید که متعلعق به کدام اتاق می باشد. در هنگام جابه جایی هر جعبه را به اتاق مورد نظر ببرید.

باربری درون شهری مشهد

باربری درون شهری مشهد  نکته های برای چیدن وسایل در منزل جدید

1- حالا که می‌دانید هر جعبه متعلق به کدام اتاق است آنها را به اتاق مورد نظر برده و در فرصت مناسب آن را باز کنید.

2- برنامه ریزی داشته باشید که کدام اتاق‌ها را شروع به چیدن کنید. در این حالت به بهترین وجه ممکن وسایل در جای خود قرار می‌گیرد و جابجا می‌شود و چیدن وسایل زودتر انجام می شود.

 

باربری درون شهری صدف بار

صدف بار

حمل اثاثیه منزل و بار در مشهد با صدف بار